Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
24h przez 7 dni w tygodniu

Ostatnie wiadomości

„ŻYCIE DZIECKA DOBREM NAJWYŻSZYM”
– to nasze codzienne motto

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest ważnym ośrodkiem medycznym,
edukacyjnym i badawczym; dysponuje 469 łóżkami. Służy dzieciom z obszaru Małopolski i z sąsiednich województw. W 24 oddziałach leczone są dzieci w wieku od noworodka do 18 roku życia.