Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Fizjoterapia

Kierownik: mgr Wiesław Krysa
Telefon: (12) 657-37-19 lub (12) 658-20-11 wew. 1257 i 1508
Faks: (12) 657-37-19

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie swoim zasięgiem obejmuje teren Polski południowo wschodniej, stąd też pacjentami Zakładu Fizjoterapii ze względu na jego usytuowanie są głównie dzieci mieszkające w tym rejonie. Nie mniej jednak każdy rodzic, którego życzeniem było by aby jego dziecko korzystało z kompleksowej specjalistycznej rehabilitacji prowadzonej przez Zakład Fizjoterapii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, może się z nami skontaktować dzwoniąc na podane powyżej numery telefonów. Z rehabilitacji w Zakładzie Fizjoterapii w ciągu roku korzysta około 40.000 dzieci, dziennie ponad 200 dzieci korzysta z ćwiczeń i zabiegów będąc pacjentami oddziałów szpitalnych, oddziału dziennego i poradni rehabilitacyjnej.

Rehabilitacja jest prowadzona kompleksowo z wykorzystaniem najnowszych światowych metod i technik specjalistycznych, których posiadanie jest udokumentowane certyfikatem europejskim lub Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Nieodłącznym elementem kompleksowej rehabilitacji dzieci są zajęcia grupowe i indywidualne w wodzie. Odbywają się one w basenie o wymiarach 12x7m., temperatura wody wynosi 32 stopnie C, otoczenia 28 stopni C. Zajęcia w basenie prowadzi dwóch magistrów rehabilitacji ruchowej. W trakcie leczenia pacjenci mogą korzystać z pięciu sal gimnastycznych oraz boksów wyposażonych w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, gdzie prowadzone są ćwiczenia indywidualne.

Autor: Bartłomiej Pawlak
reklama