Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Jednostki medyczne  ⁄  Kardiologia  ⁄  Oddział Kardiologiczny

Oddział Kardiologiczny

Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Rudziński
Telefon „zewnętrzny” do sekretariatu: +48 12 333 90 50 lub +48 12 333 90 51
Telefon „wewnętrzny” do sekretariatu: 4050, 4051
Faks do sekretariatu: +48 12 657 39 99

 

Telefony na oddział:

 

Dyżurka lekarska nr 18
Sekretarka medyczna oddziału | telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 93 44
Sekretarka medyczna oddziału | telefon „wewnętrzny”: 43 44

Dr P. Weryński, dr J. Kuźma, dr M. Pitak (Holter) | telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 93 45
Dr P. Weryński, dr J. Kuźma, dr M. Pitak (Holter) | telefon „wewnętrzny”: 43 45

 

Dyżurka lekarska nr 19
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 93 46 lub +48 12 333 93 47
Telefon „wewnętrzny”: 43 46 lub 4347

 

Dyżurka lekarska nr 20
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 93 48 lub +48 12 333 93 48
Telefon „wewnętrzny”: 43 48 lub 4349

 

Gabinet echokardiograficzny
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 93 57
Telefon „wewnętrzny”: 43 57

 

Stanowisko pielęgniarskie (punkt przyjęć na oddział)
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 93 37 lub +48 12 333 93 38
Telefon „wewnętrzny”: 43 37 lub 4338

 

Punkt pielęgniarski (obok dyżurek lekarskich)
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 93 39 lub +48 12 333 93 40
Telefon „wewnętrzny”: 43 39 lub 43 40

 

Gabinet zabiegowy
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 93 41
Telefon „wewnętrzny”: 43 41


Dyżurka pielęgniarek oddziałowych
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 93 42
Telefon „wewnętrzny”: 43 42

 

Pokój socjalny
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 93 43
Telefon „wewnętrzny”: 43 43

 

Gabinet „ECHO” – prof. A. Rudziński
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 93 71 lub +48 12 333 94 89
Telefon „wewnętrzny”: 43 71
lub 1489

 

Gabinet „ECHO” – dr Z. Kordon
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 93 72 lub +48 12 333 95 78
Telefon „wewnętrzny”: 43 72
lub 15 78