Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Jednostki medyczne  ⁄  Urologia  ⁄  Oddział Urologiczny

Oddział Urologiczny

Kierownik: dr hab. Rafał Chrzan, profesor UJ
Telefon do sekretariatu: +48 12 657 21 31 lub +48 12 658 20 11 wew. 4055

 

Telefony na oddział:

 • +48 12 658 20 11 wew. 1354, 1274 (Dyżurka lekarska)
 • +48 12 658 20 11 wew. 1390 (Dyżurka pielęgniarska)
Działalność bieżąca

Klinika Urologii Dziecięcej dysponuje 12 łóżkami na oddanych po remoncie oddziałach VIII i IX oraz posiada odrębną salę zabiegową na jednym z najnowocześniejszych bloków operacyjnych dla dzieci w Polsce. Rocznie wykonywanych jest tutaj około 600 operacji urologicznych. W poradni przyszpitalnej codziennie około 30 pacjentów otrzymuje porady specjalistyczne oraz wykonywane są badania dodatkowe: ultrasonografia, przepływ cewkowy oraz inwazyjne badania urodynamiczne.

Co leczymy

W Klinice prowadzi się pełną diagnostykę oraz leczenie wad wrodzonych oraz schorzeń nabytych układu moczo-płciowego. Drobne interwencje urologiczne (cystoskopia, sprowadzenie jądra do moszny, plastyka napletka) wykonywane są w trybie ambulatoryjnym. Do większych zabiegów  w obrębie nerek (np. nefrektomia), moczowodów (pyeloplastyka, reimplantacja), pęcherza moczowego, czy też narządów płciowych męskich i żeńskich (spodziectwo, zespół wynicowania i wierzchniactwa) pacjenci przyjmowani są na oddział. Klinika dysponuje odpowiednim wyposażeniem oraz doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów laparoskopowych/endoskopowych u dzieci w każdym wieku.

Informacje dla Rodziców i Pacjentów

Dziecko jest przyjmowane na oddział na podstawie skierowania lekarza z POZ lub z innego oddziału szpitalnego. Rodzic może przebywać z dzieckiem na oddziale w trakcie procesu diagnostyczno-leczniczego.

Procedura przyjęcia do zabiegu w trybie ambulatoryjnym.

W dniu zabiegu operacyjnego prosimy o zgłoszenie się do Poradni Urologicznej tutejszego szpitala na godzinę 8.00.
Dziecko nie może być karmione ani pojone od godziny 2.00 (w nocy) przed przybyciem do szpitala.
Do zaplanowanego zabiegu operacyjnego należy mieć wykonane w POZ badania: grupę krwi, aktualną morfologię krwi, badanie ogólne moczu oraz przedstawić książeczkę zdrowia dziecka (szczepień).
W dniu zabiegu operacyjnego a także dwa tygodnie poprzedzające ten termin, dziecko powinno być zdrowe.

W przypadku choroby dziecka lub rezygnacji z wyznaczonego terminu, prosimy o poinformowanie Poradni Urologii Dziecięcej. Lista oczekujących jest bardzo długa. Przy Państwa współpracy możemy optymalnie wykorzystać miejsca na Oddziale.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 12 658 20 11 wewn. 1100.

Historia

Klinika Urologii Dziecięcej oficjalnie powstała w 1996 roku, ale dzieci ze schorzeniami urologicznymi leczono od początku istnienia szpitala w Klinice Chirurgii Dziecięcej kierowanej przez prof. Jana Grochowskiego. W tamtym okresie powołano najpierw Zespół Urologiczny, a następnie Pododdział Urologiczny pod kierownictwem dr. Jerzego Pilcha, który doświadczenie i wiedzę zdobywał u boku prof. Emila Michałowskiego, znanego i cenionego w kraju i za granicą urologa. W 1990 roku , ze względu na chorobę ówczesnego ordynatora, nadzór nad zespołem powierzono dr Wiesławowi Urbanowiczowi, specjaliście chirurgii oraz urologii. Rok później, dr Urbanowicz uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2004 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. W 2005 roku prof. Urbanowicz uzyskał stopień specjalisty z urologii dziecięcej – nowej dziedziny medycznej, która została formalnie wyodrębniona w 2003 roku. Po przejściu na emeryturę prof. Urbanowicza w 2015 roku, obowiązki Kierownika pełnił dr n. med. Michał Wolnicki. Od 1 września 2016 roku Kierownikiem Kliniki jest dr hab. Rafał Chrzan. Prof. Chrzan szkolenie w zakresie urologii dziecięcej odbył w Szpitalu Uniwersyteckim w Utrechcie (Holandia), pod kierunkiem prof. Toma de Jong’a, a następnie przez wiele lat pracował jako konsultant urologii dziecięcej w Szpitalu Akademickim w Amsterdamie (AMC). Obecny Kierownik jest aktywnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej (ESPU).

Sukcesy
 • Specjalnością Kliniki są operacje endoskopowe stosowane w leczeniu wad wrodzonych i nabytych schorzeń układu moczo-płciowego: żylakach powrózka nasiennego, wnętrostwie, zwężeniu podmiedniczkowym (wodonerczu), zaburzeniach różnicowania płci. W Klinice wykonano pierwszą w Polsce operację usunięcia nerki metodą laparoskopową u dziecka.
 • Nerkooszczędzające operacje w przypadku guzów Wilmsa.
 • Kompleksowa opieka nad pacjentami z neurogenną dysfunkcją dolnych dróg moczowych, w tym zastosowanie toksyny botulinowej typu A do modulacji funkcji pęcherza moczowego.
 • Skojarzone leczenie farmakologiczne dysfunkcji dolnych dróg moczowych z endoskopowymi zabiegami w leczeniu odpływów pęcherzowo-moczowodowych.
Prowadzone projekty:
 • Rola telocytów w układzie moczowym i ich funkcja w wadach zastoinowych i czynnościowych zaburzeniach górnych dróg moczowych u dzieci.
 • Ocena wyników odległych operacyjnego leczenia w wieku dziecięcym kobiet z wrodzonym przerostem nadnerczy z uwzględnieniem oceny jakości życia, oceny życia seksualnego, wyglądu zewnętrznych narządów płciowych oraz wpływu gospodarki hormonalnej na wygląd zewnętrznych narządów płciowych
 • Wpływ wczesnej diagnostyki radiologicznej i czynnościowej układu moczowego na sposób postępowania leczniczego u chłopców z wrodzoną anatomiczną przeszkodą podpęcherzową.
 • Ocena korelacji poziomu NGF w moczu z wynikami badań urodynamicznych u dzieci z neurogennymi dysfunkcjami dolnych dróg moczowych.
 • BILOR – long term results of the surgical treatment of bilateral undescended testis with special interest in the fertility potential (międzynarodowy).
Kierunki rozwoju:

Personel Kliniki zaangażowany jest w tworzenie wielodyscyplinarnych zespołów w ramach Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w celu zapewnienia kompleksowej opieki pacjentom ze złożonymi wadami wrodzonymi. Ścisła współpraca ze Szpitalami Akademickimi w Utrechcie i Amsterdamie oraz innymi ośrodkami w Polsce i za granicą umożliwia wymianę doświadczeń oraz wszechstronne doszkalanie zawodowe. Szczególne obszary zainteresowań na kolejne lata to:

 • rozwój technik endoskopowych w urologii dziecięcej
 • zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie układu moczo-płciowego
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń funkcji dolnych dróg moczowych (w tym nietrzymanie moczu)
 • zabiegi oszczędzające w nowotworach układu moczowego (nerek, jąder, okolicy pęcherza).
Zespół lekarski

Kierownik: dr hab. Rafał Chrzan, profesor UJ

Zespół lekarski: dr med. Barbara Dobrowolska-Glazar, dr med. Ireneusz Honkisz, dr med. Janusz Sulisławski, dr med. Michał Wolnicki.