Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Aktualności  ⁄  Komunikat dr hab. med. Macieja Kowalczyka, Dyrektora Szpitala

Komunikat dr hab. med. Macieja Kowalczyka, Dyrektora Szpitala

(nag)

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, iż dobiegła końca moja trzecia sześcioletnia kadencja na stanowisku Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Podjąłem decyzję, iż nie będę się ubiegał o kolejną kadencję, gdyż po 17 latach tak odpowiedzialnej i wyczerpującej pracy powinien zastąpić mnie na tym stanowisku ktoś młodszy. Pan prof. Grodzicki, Prorektor UJ ds. Collegium Medicum, powierzył mi dalsze pełnienie obowiązków Dyrektora Szpitala do czasu powołania nowego dyrektora przez Komisję Konkursową. Pomimo olbrzymich trudności, jakich wszyscy doświadczamy, opuszczę swoje stanowisko z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, gdyż pozostawiam niemal całkowicie nowy i mający perspektywę dalszego rozwoju Szpital, który utrzymuje wiodącą pozycję w Polsce. Wszystkim, którzy do tego sukcesu się przyczynili, składam podziękowania, wyrazy szacunku i przyjaźni. Jestem przekonany, że mój następca będzie godnie kontynuować to wielkie dzieło, któremu na imię „Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie”.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. med. Maciej Kowalczyk

Dyrektor

dr hab. med. Maciej Kowalczyk, fot. Bogusław Świerzowski


  •