Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Aktualności  ⁄  Pierwsza konferencja dydaktyczna pielęgniarek

Pierwsza konferencja dydaktyczna pielęgniarek

(nag)

3 czerwca b.r. w Auli im. Macieja Leona Jakubowskiego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie odbyła się Konferencja dydaktyczna dla pielęgniarek pediatrycznych, neonatologicznych oraz położnych, której tematem przewodnim były „Nowe wyzwania w opiece nad dzieckiem”.

Celem konferencji było zaprezentowanie różnych aspektów związanych z pracą pielęgniarki oraz położnej, która polega na sprawowaniu opieki nad chorym dzieckiem, z jednoczesnym uwzględnieniem wyjątkowych sytuacji, na które narażona jest każda osoba działająca w systemie opieki zdrowotnej. Blisko 140 uczestników konferencji wzięło udział w uroczystym otwarciu konferencji, któremu przewodniczyli: dr hab. med. Maciej Kowalczyk, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, mgr Anna Wojnar, dyrektor ds. pielęgniarstwa oraz kierownik Kliniki Chorób Dzieci dr hab. n. med. Przemko Kwinta, prof. UJ. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Do grona uczestników oraz osób prowadzących wykłady należeli pracownicy naukowi, praktycy (pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, lekarze) oraz studenci. Goście mieli możliwość wysłuchania wykładów zaprezentowanych przez znakomitych prelegentów. Konferencja podzielona była na trzy sesje tematyczne. W pierwszej sesji, której przewodniczył prof. dr hab. n. med. Przemko Kwinta, omówiono zagadnienia dotyczące profilaktyki zakażeń w oddziałach intensywnej terapii dzieci (mgr Katarzyna Sołtys-Bolibrzuch) i suplementacji witaminy D3 oraz K
w odniesieniu do najnowszych wytycznych (lek. med. Katarzyna Starzec). Uczestnicy konferencji mieli także możliwość wysłuchania wykładu wygłoszonego przez
ks. dr hab. n. teol. Lucjana Szczepaniaka, który zaszczycił zebranych swoim wystąpieniem dotyczącym etycznych aspektów związanych z opieką nad chorym dzieckiem.

W drugiej sesji, której przewodniczyła mgr Magdalena Panek oraz lek. med. Katarzyna Starzec, przeważały tematy związane z najczęstszymi wyzwaniami z jakimi musi zmierzyć się pielęgniarka oraz położna podczas wykonywania swojej codziennej pracy. Podniesiono takie kwestie jak: stres oraz wypalenie zawodowe (prof. Ewa Wileczek-Rużyczka), przyczyny występowania medycznych zdarzeń niepożądanych (dr Janusz Pokorski), problemy, z jakimi musi zmierzyć się współczesne pielęgniarstwo pediatryczne (mgr Ewa Kostrz) oraz potencjał naukowy pielęgniarki (dr n. med. Ewa Molka). W ostatniej, trzeciej sesji podjęto takie tematy jak: szczepienia u dzieci (dr n. med. Hanna Czajka), ocena bólu oraz niefarmakologiczne metody jego łagodzenia (mgr Magdalena Panek), rola zabawy w życiu dziecka hospitalizowanego (mgr Roma Lewińska) oraz zasady prawidłowego rozszerzania diety w pierwszych 1000 dniach życia dziecka (lic. Magdalena Oliwa). Wykłady zostały uzupełnione o interesujące prezentacje firmy 3M oraz Vygon.

Mamy nadzieję, że ta konferencja zapoczątkuje nowy cykl spotkań podczas których, będziemy poruszać najważniejsze zagadnienia dotyczące opieki nad noworodkiem, dzieckiem oraz te zawiązane z wykonywaniem naszego zawodu. Bardzo dziękujemy prelegentom za poświęcony czas i przekazanie uczestnikom naszej konferencji porcji cennej wiedzy oraz gościom i wystawcom za tak ogromne zainteresowanie naszym wydarzeniem – mówi Magdalena Panek, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

Organizatorem konferencji była Klinika Chorób Dzieci Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie oraz Fundacja O Zdrowie Dziecka., a partnerem głównym Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych. Wydarzenie otrzymało również wsparcie od następujących czasopism: Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece, Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia oraz Standardy Medyczne Pediatra.

Konferencja "Nowe wyzwania w opiece nad dzieckiem", 03.06.2017 r.
reklama