Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  O Szpitalu  ⁄  Pion Dyrektora ds. Ekonomicznych

Pion Dyrektora ds. Ekonomicznych

Dział księgowości podlegający Głównemu Księgowemu Szpitala

Kierownik: mgr Anna Rybak – Główny Księgowy
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 658 12 71
Telefon „wewnętrzny”: 40 32

Zastępca głównego księgowego:
mgr Aleksandra Kaczor
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 90 33
Telefon „wewnętrzny”: 40 33

Dział Księgowości
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 92 58
Telefon „wewnętrzny”: 42 58
Faks: +48 12 659 15 96

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
Jolanta Rączka: Telefon „zewnętrzny” +48 12 333 92 64 | Telefon „wewnętrzny”: 42 64
Edyta Chrobak: Telefon „zewnętrzny” +48 12 333 92 63 | Telefon „wewnętrzny”: 42 63

Kasa (Budynek CALD, poziom: parter)
Magdalena Klimkowska
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 92 80
Telefon „wewnętrzny”: 42 80

Sekcja Inwentaryzacji i Kasacji
Kierownik: mgr Jolanta Sobótka
Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1556
Telefon sekcja: +48 12 658 20 11 wew. 1536

Jednostki organizacyjnie w Pionie Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Aldona Rompel – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Telefon: +48 12 333 93 11
Fax: +48 12 333 98 18
E-mail: kontroling@usdk.pl

Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych
Sylwia Marcickiewicz
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 93 11
Telefon „wewnętrzny”: 43 11

Jednostki organizacyjnie w Pionie Dyrektora ds. Ekonomicznych

Dział Ekonomiczny
Kierownik: mgr Katarzyna Ganew-Kąkolewska
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 93 16 lub +48 12 333 93 15
Fax: +48 12 333 98 18
E-mail: ekonomiczny@usdk.pl

Dział Kontrolingu
Kierownik: mgr Lucyna Łużniak
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 93 17
Fax: +48 12 333 98 18
E-mail: kontroling@usdk.pl

Dział Usług Medycznych
Kierownik: mgr inż. Adam Latos
e-mail: alatos@usdk.pl
Telefony „zewnętrzne”: +48 12 333 90 59, +48 12 333 90 61, +48 12 333 90 60
Telefony „wewnętrzne”: 40 59, 40 61, 40 60

Sekcja Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej
Kierownik: Beata Żuchowska
e-mail: bzuchowska@usdk.pl
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 91 39
Telefon „wewnętrzny”: 41 39

Sekcja Rejestracji Pacjentów
Kierownik: Zdzisława Dubiec
e-mail: zdubiec@usdk.pl
Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1048

Archiwum Dokumentacji Medycznej
Kierownik: Lucyna Jedynak
e-mail:  ljedynak@usdk.pl
Telefon: +48 12 658 20 11 w. 1269

 

Biuro Udostępniania Dokumentacji Medycznej
Telefon: +48 12 658 20 11 w. 1485

 

Dział Zaopatrzenia i Transportu
Kierownik: Ewa Łyko
Telefon/Faks: +48 12 658 24 57 lub +48 12 658 20 11 wew. 1450

 • Magazyn Medyczny, Wyposażenia Medycznego, Odczynników i Szkła Laboratoryjnego
  Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1049
 • Magazyn Techniczny
  Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1033
 • Magazyn Gospodarczy
  Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1498
 • Sekcja Transportowa
  Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1450

Sekcja Zamówień Publicznych
Kierownik: mgr Robert Kochański
Telefon: +48 12 658 20 11 w. 1217 lub +48 12 658 39 79
Faks.: +48 12 658 39 79
E-mail: zp@usdk.pl

Strona BIP dotycząca Zamówień Publicznych

Dział Kadr i Płac
Kierownik: mgr Jarosław Kasprzyk
Telefon: +48 12 658 20 11 w.1255
E-mail: jkasprzyk@usdk.pl

Telefony do działu kadr i płac: +48 12 658 20 11 wew. 1780, 1233 lub 1627

Link do strony z aktualnymi ofertami pracy, szkoleniami, kursami i konferencjami naukowymi