Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Aktualności  ⁄  Prof. Krzysztof Fyderek dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Prof. Krzysztof Fyderek dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

(nag)

Poprawa pozamedycznej obsługi pacjenta, dalszy rozwój diagnostyki i leczenia, kontynuacja modernizacji szpitala oraz uzyskanie płynności finansowej placówki – to najważniejsze punkty programu nowego dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. 7 listopada prof. Krzysztof Fyderek przejął kierowanie jednym
z największych szpitali pediatrycznych w Polsce.

Nowy dyrektor USD został wybrany w drodze konkursu i powołany przez rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dotychczasowy dyrektor placówki – dr hab. Maciej Kowalczyk pełnił tę funkcję przez 17 lat. W czerwcu br. poinformował, że nie będzie kandydował na kolejną, sześcioletnią kadencję.
Lekarz, naukowiec, dydaktyk, menadżer – to najważniejsze role w zawodowym życiu profesora Krzysztofa Fyderka. Od 1978 roku, czyli od momentu ukończenia z wyróżnieniem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie, związany jest z Instytutem Pediatrii i Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie. W tym czasie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej
i naukowej od lekarza stażysty, asystenta, adiunkta do ordynatora, kierownika Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia (od 1999 r) i zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie (2000 – 2009) oraz dyrektora Instytutu Pediatrii UJCM (2014 – 2016). W swoim dorobku naukowym posiada kilkaset publikacji z zakresu diagnozy i leczenia schorzeń układu pokarmowego. Jest cenionym gastroenterologiem dziecięcym i konsultantem wojewódzkim w tej dziedzinie (od 2016 r). Rodzice małych pacjentów doceniają nie tylko jego profesjonalizm, ale również życzliwość i opanowanie. Jest jednym z założycieli Fundacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego „O Zdrowie Dziecka” oraz jej prezesem od 2009 roku.
W 2011 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał mu Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia zawodowe i całokształt pracy.
Przejmuję kierowanie szpitalem, który każdego dnia boryka się z wieloma problemami, głównie natury finansowej. Ogromnym wyzwaniem jest ponad 100-milionowy dług i nieustający niedobór kadry medycznej: pielęgniarek oraz lekarzy specjalistów. Pracownicy potrzebują sprawnego systemu motywacyjnego i lepszej organizacji pracy. Sporo do zrobienia jest również w zakresie pozamedycznej obsługi pacjenta i komunikacji na linii personel medyczny – rodzic/opiekun – wymienia prof. Krzysztof Fyderek.
Oprócz starań o wyższe finansowanie i redukcję kosztów, nowy dyrektor kontynuować będzie dzieło swojego poprzednika – przebudowę szpitala. W 2018 roku powinna zakończyć się trwająca siedem lat modernizacja szpitala, która objęła oddziały chirurgiczne i pediatryczne, SOR, aptekę, kuchnię, aulę oraz zaplecze dydaktyczne i techniczne placówki. Remonty sfinansowano z dotacji rządowej. W planach jest również rozbudowa szpitala o oddział infekcyjny, przewlekłej respiratoroterapii oraz perinatologii.
W pracach inwestycyjnych i pozyskiwaniu nowych środków na ten cel nowego dyrektora wesprze
dr hab. Maciej Kowalczyk, który z ramienia UJ będzie kontynuować modernizację i przebudowę Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
Przez wiele lat byłem dydaktykiem i naukowcem, stąd ważna będzie dla mnie również ścisła współpraca z Uczelnią w zakresie kształcenia nowych kadr oraz prowadzenia badań naukowych, które pozwalają na odnajdywanie nowych ścieżek terapeutycznych i skuteczniejsze leczenie małych pacjentów – podsumowuje nowy dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie.

Prof. Krzysztof Fyderek nowym dyrektorem USD, 07.11.2017, fot nag
Spotkanie z dziennikarzami, 07.11.2017
Spotkanie z dziennikarzami, 07.11.2017
Spotkanie z dziennikarzami, 07.11.2017
W galerii portretów byłych dyrektorów USD pojawiła się fotografia dr hab. Macieja Kowalczyka
W galerii portretów byłych dyrektorów USD pojawiła się fotografia dr hab. Macieja Kowalczyka


  •