Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Aktualności  ⁄  Prof. Krzysztof Fyderek kandydatem na stanowisko dyrektora USD

Prof. Krzysztof Fyderek kandydatem na stanowisko dyrektora USD

(nag)

Prof. Krzysztof Fyderek został wybrany na kandydata na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

27 września br. w Uniwersytecie Jagiellońskim, który jest organem założycielskim szpitala, odbyło się posiedzenie komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Do konkursu przystąpiło 6 osób. Wszystkie złożyły kompletne aplikacje oraz spełniły warunki formalne przewidziane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek jest kierownikiem Oddziału Pediatrii i Gastroenterologii, uznanym diagnostą i dydaktykiem. W latach 2000 – 2009 pełnił funkcję zastępcy dyrektora
ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, a w latach 2014 – 2016 był dyrektorem Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Dotychczasowy dyrektor USD – dr hab. Maciej Kowalczyk kierował szpitalem przez 17 lat.
W czerwcu br. poinformował, że nie będzie kandydował na kolejną kadencję.

Prof. dr hab. Krzysztof Fyderek, fot. Magdalena Oberc


  •