Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Aktualności  ⁄  Trudne problemy w codziennej praktyce pediatrycznej

Trudne problemy w codziennej praktyce pediatrycznej

materiały UJ

Choroby cywilizacyjne u dzieci, choroby alergiczne, górnych i dolnych dróg oddechowych, aktualne problemy reumatologii dziecięcej, zaburzenia behawioralne
u młodzieży związane z nadużywaniem internetu i uzależnieniem od diet oraz problemy związane z opieką medyczną nad noworodkami – to główne tematy 11. ogólnopolska konferencja „Kontrowersje w pediatrii”, która odbyła się w Krakowie, w dniach 2-3 lutego.

Ta konferencja jest bardzo istotna dla tego, co robicie Państwo w swojej codziennej pracy. Będziecie dyskutować o tym, co stanowi sedno działania lekarza – o kontrowersjach, czyli sytuacjach niestandardowych, nie zawsze dających się przewidzieć – powiedział rektor UJ prof. Wojciech Nowak, otwierając konferencję. Wyraził także podziw dla pediatrów za ich zaangażowanie oraz empatię okazywaną małym pacjentom i ich rodzicom.

W otwarciu konferencji udział wzięli także dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Maciej Małecki, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego prof. Krzysztof Fyderek, prodziekan Wydziału Lekarskiego, kierownik Kliniki Chorób Dzieci i Katedry Pediatrii USD prof. Przemko Kwinta oraz kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej USD prof. Janusz Skalski, który w swoim wystąpieniu podkreśli, że kontrowersje oznaczają rozbieżności w opiniach, ale ich twórcze rozwiązywanie przyczynia się do rozwoju nauki.

Prof. Jacek Józef Pietrzyk z Kliniki Chorób Dzieci Katedry Pediatrii Instytutu Pediatrii UJ CM, inicjator i przewodniczący konferencji – powiedział, że – patrząc z perspektywy minionych dziesięciu edycji tego ogólnopolskiego spotkania pediatrów – widać, jak wiele się zmieniło w pediatrii, ale wciąż jest jeszcze wiele aspektów, w których lekarze zajmujący się dziećmi i młodzieżą nie mają jednakowych poglądów i wiele z nich wymaga uściślenia.

W tegorocznej konferencji uczestniczyło blisko 600 lekarzy z całej Polski.

Konferencja "Kontrowersje w pediatrii" fot. Jerzy Sawicz
od lewej: prof. Janusz Skalski, prof. Krzysztof Fyderek
prof. Jacek J. Pietrzyk


  •