Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Aktualności  ⁄  Komunikat w sprawie radioterapii protonowej

Komunikat w sprawie radioterapii protonowej

(nag)

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

W odpowiedzi na doniesienia medialne dotyczące realizacji radioterapii protonowej
u pacjentów pediatrycznych, przedstawiamy stanowisko Dyrekcji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w tej sprawie:

19 stycznia br. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie złożył ofertę w konkursie na „udzielenie zamówienia na świadczenie w zakresie terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku pacjentów pediatrycznych dla Centrum Onkologii w Krakowie”. Konkurs ma zostać rozstrzygnięty do 14 dni od terminu składania ofert. Wartość oferty, którą złożył USDK pokrywa tylko część niezbędnych wydatków, które szpital będzie musiał ponieść na realizację tych procedur. Udział w konkursie podyktowany jest więc przede wszystkim poczuciem odpowiedzialności za pacjentów pediatrycznych. Należy podkreślić, że Instytut Fizyki Jądrowej Krakowie, w którym realizowana jest radioterapia protonowa, nie jest placówką medyczną, a jedynie zapewnia dostęp do aparatury. Terapia protonami u pacjentów pediatrycznych w całości prowadzona jest przez personel Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Uprzejmie informujemy również, że na czas konkursu nie zostały zawieszone konsultacje w kierunku protonoterapii pacjentów kierowanych do Poradni Radioterapii USDK. Dotychczas do naszego szpitala zostało skierowanych 12 pacjentów celem konsultacji pod kątem radioterapii protonowej. Spośród tej grupy czworo dzieci w ogóle nie miało wskazań do radioterapii na obecnym etapie choroby, a jedno nie kwalifikowało się do tego typu leczenia ze względu na zły stan ogólny. Kryteria kwalifikacji do radioterapii protonowej wymienione w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia spełniało siedmioro dzieci. Z tej grupy u jednego pacjenta wykonano terapię protonową, a dla drugiego przygotowywany jest plan leczenia. Dla pozostałych pacjentów bardziej optymalne okazały się inne techniki radioterapii.  •