Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Wspierają nas

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie od wielu lat wspierają liczni sponsorzy i darczyńcy. Na tych stronach będziemy Państwa informować o darowiznach finansowych i rzeczowych przekazanych na potrzeby naszej placówki. Największymi Darczyńcami, wspierającymi naszą działalność: Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Fundacja TVN „Nie Jesteś Sam”, Fundacja POLSAT oraz Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie „O ZDROWIE DZIECKA”. Każda z wymienionych tu Fundacji udzieliła naszemu szpitalowi wsparcia rzeczowego i finansowego w kwocie ponad 4 mln zł. Informacje o poszczególnych darowiznach rzeczowych i wsparciu finansowym udzielonym przez naszych Darczyńców zostały przypisane do danego roku kalendarzowego.

Darczyńcy