Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Aktualności  ⁄  Dotacja na wyposażenie Centrum Urazowego dla Dzieci

Dotacja na wyposażenie Centrum Urazowego dla Dzieci

banner_UE

 

Ponad 8 mln złotych zostanie przeznaczone na wyposażenie Centrum Urazowego dla Dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Jednostka powstanie do końca 2018 roku. Celem inwestycji jest zorganizowanie szybszego i skuteczniejszego systemu ratowania dzieci z urazami wielonarządowymi.

Dotacja pozwoli na zakup rezonansu magnetycznego (NMR) i adaptację pomieszczeń na pracownię NMR, a także dwóch aparatów USG, śródoperacyjnego ramienia C z obrazowaniem 3 D wraz ze stołem operacyjnym z pływającym blatem oraz akcesoriami oraz trzech kardiomonitorów
i defibrylatora. – To sprzęt uznany przez specjalistów za podstawowy w diagnostyce i leczeniu najcięższych urazów wielonarządowych. Szpital w Prokocimiu od początku istnienia pełni
w regionie rolę centrum urazowego. Dzięki nowej aparaturze zwiększą się nasze możliwości ratowania życia i zdrowia dzieci
– zapewnia dr hab. Piotr Wojciechowski, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Dziecięce centra urazowe będą kompleksowo diagnozowały i leczyły obrażenia wielonarządowe
u dzieci i młodzieży bez potrzeby przewożenia pacjentów do różnych ośrodków. Dzięki temu zmniejszy się śmiertelność okołourazowa, a poszkodowane dzieci będą miały większe szanse na powrót do zdrowia i pełnej sprawności. Ministerstwo Zdrowia opracowało listę szpitali wytypowanych do pełnienia roli centrów urazowych dla dzieci – na terenie Małopolski wskazano Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jako kluczową placówkę wieloprofilową.

Każdego roku do szpitala dziecięcego w Prokocimiu trafia ok. 120 pacjentów z ciężkimi urazami wielonarządowymi. To są głównie ofiary wypadków komunikacyjnych lub nieszczęśliwych zdarzeń, do których doszło podczas uprawiania sportu lub prac rolniczych. – Na całym świecie centra urazowe dysponują własnym zespołem. W podobny sposób zorganizujemy to u nas. Dyżur
w ramach CUD będą pełnić chirurg dziecięcy, anestezjolog, pielęgniarka anestezjologiczna
i instrumentariuszka którzy wspomagać będą zespół SOR , a w sytuacji, kiedy pojawi się pacjent
z urazem wielonarządowym będą natychmiast oddelegowani do objęcia go opieką
– opisuje doc. Wojciechowski, który będzie odpowiedzialny za kierowanie CUD-em.

Stworzenie Centrum Urazowego dla Dzieci to kolejny krok w rozwoju placówki, która rocznie udziela pomocy pod 200 tysiącom dzieci. – Inwestycja w sprzęt pozwoli na najwyższy standard leczenia pacjentów z ciężkimi urazami. Musimy mieć jednak świadomość, że funkcjonowanie CUD-u wymaga bieżącego finansowania pracy wysokowykwalifikowanych specjalistów. Liczymy, że wycena tych świadczeń będzie wystarczająca, aby to zapewnić – mówi prof. Krzysztof Fyderek, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Centrum Urazowe dla Dzieci w USD ujęte jest w Wojewódzkim Planie Działania Systemu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ogólnokrajowej mapie potrzeb w zakresie ratownictwa medycznego. Pod koniec października została zawarta umowa pomiędzy szpitalem, a Ministerstwem Zdrowia o dofinansowanie inwestycji: „Utworzenie centrum urazowego dla dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 8 085 000 zł, z czego 85 proc. w kwocie 6 872 250 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15 proc. w kwocie 1 212 750 zł dotacja celowa z budżetu państwa. Planowany okres realizacji projektu: do 31.12.2018 r.