Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Aktualności  ⁄  Podziękowania dla dr. hab. Macieja Kowalczyka – ustępującego dyrektora USD

Podziękowania dla dr. hab. Macieja Kowalczyka – ustępującego dyrektora USD

Mariusz Kopiejka

Zadbał Pan nie tylko o rozwój placówki pod względem wyposażenia i przebudowy, ale także
w zakresie organizacji i jakości pracy
– powiedział rektor UJ prof. Wojciech Nowak, dziękując
za oddaną i rzetelną pracę na rzecz naszej uczelni dr. hab. Maciejowi Kowalczykowi, który przez ostatnie siedemnaście lat kierował Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie.
Doktor Kowalczyk dyrektorował w trudnym okresie. Jego praca była próbą dostosowania funkcjonowania jednostki do realiów ekonomicznych, a wysiłek skierowany był na przetrwanie zapaści w polskiej służbie zdrowia. Dziękuję za to w imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Senatu Uczelni oraz swoim własnym – powiedział rektor podczas spotkania z dr. hab. Kowalczykiem, które odbyło się w Librarii Collegium Maius po zakończeniu posiedzenia Senatu UJ.
Jestem zaszczycony, szczęśliwy i zaskoczony, bo nigdy nagród nie oczekiwałem. Byłem wychowany w środowisku, gdzie słowa – placówka, obowiązek, misja były czymś naturalnym
– mówił ustępujący dyrektor. Przypomniał, że obecnie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy ma wiodącą pozycję wśród placówek pediatrycznych w Polsce. Przyznał jednak, że odbyło się to nie tylko wielkim kosztem finansowym, (dzięki pozyskanym z różnych źródeł 450 mln zł), ale również osobistym. – Trzeba było się poświęcić, zakończyć karierę naukową na habilitacji, ale zawsze pozostanę wierny maksymie – navigare necesse est, vivere non est necesse. Jestem szczęśliwy, że należę do społeczności akademickiej UJ i mogłem dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju naszego uniwersytetu – mówił dr hab. Maciej Kowalczyk.
W liście okolicznościowym wręczonym dr. hab. Maciejowi Kowalczykowi, rektor UJ prof. Wojciech Nowak napisał m. in, że „przez ostatnie siedemnaście lat dr hab. Kowalczyk dobrze wypełniał obowiązki dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego – największej i jednej z najbardziej rozpoznawalnych placówek leczniczych dla dzieci, będącej w kraju i na świecie wizytówką polskiej pediatrii. W tym czasie szpital zmienił swoje oblicze, przechodząc między innymi gruntowną modernizację, co poprawiło komfort hospitalizacji pacjentów i towarzyszących im rodzin oraz warunki pracy personelu”.
Dr hab. Maciej Kowalczyk jest związany z Uniwersytetem Jagiellońskim od najwcześniejszych lat swojej kariery naukowej. To tutaj na Wydziale Lekarskim uzyskał najpierw tytuł lekarza (w 1970 roku), a następnie tytuł doktora nauk medycznych (w 1982 roku) oraz doktora habilitowanego
(w 1999 roku). Z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym Szpitalem i pediatrią jako własną specjalizacją związany jest od 1970 roku. W lipcu b.r. dobiegła końca jego trzecia sześcioletnia kadencja na stanowisku dyrektora USD w Krakowie. Wtedy też podjął on decyzję, iż nie będzie się ubiegał o kolejną kadencję.

Podziękowanie dla dr hab. Macieja Kowalczyka podczas posiedzenia Senatu UJ, 25,10,2017 fot. Anna Wojnar


  •