Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Aktualności  ⁄  POZ w szpitalu tylko do 31 marca 2018 r.

POZ w szpitalu tylko do 31 marca 2018 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci będą udzielane w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie tylko do 31 marca 2018 r. Po tym terminie nie będzie już można korzystać ze świadczeń POZ dla dzieci w naszym Szpitalu.

Dlatego też nie przyjmujemy już nowych deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy udzielających świadczeń w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie lub u innych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z NFZ.

Wyszukiwarka podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej dostępna jest na stronie NFZ pod linkiem: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ

Więcej informacji na temat podstawowej opieki zdrowotnej można uzyskać na stronie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pod linkiem: http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/swiadczenia-medyczne/podstawowa-opieka-zdrowotna/ lub poprzez infolinię, nr tel. 12/29 88 404 lub 12/29 88 386.

Jednocześnie informujemy, że udostępnianie dokumentacji medycznej POZ dla dzieci następuje zgodnie z zasadami określonymi w  Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6.11.2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.). Więcej informacji na temat udostępniania dokumentacji medycznej można znaleźć na stronie naszego Szpitala, pod linkiem: https://www.szpitalzdrowia.pl/dla-rodzicow-i-pacjentow/prawa-pacjenta-i-inne-regulacje-prawne/udostepnianie-dokumentacji-medycznej/ lub uzyskać telefonicznie pod nr 12/658-20-11 wew. 1485, lub osobiście w Biurze Archiwum Dokumentacji Medycznej (pokój 4L-01A – pierwsze piętro w Budynku CALD), w dni powszednie od godz. 7:30 do godz. 15:00, lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mailowy: dokumentacja@usdk.pl).

W przypadku Karty szczepień, zwracamy uwagę, że jej przekazanie następuje na wniosek podmiotu leczniczego – osoby przeprowadzającej obowiązkowe szczepienia, za pokwitowaniem, co reguluje § 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 182, poz. 1086 z późn. zm.) w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

ZA UTRUDNIENIA ZWIĄZANE Z ZAPRZESTANIEM DZIAŁALNOŚCI POZ DLA DZIECI W NASZYM SZPITALU PRZEPRASZAMY

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie