Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Aktualności  ⁄  Prof. Rafał Chrzan w zarządzie Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej

Prof. Rafał Chrzan w zarządzie Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej

opr. nag

Prof. Rafał Chrzan, kierownik Kliniki Urologii Dziecięcej USDK, otrzymał nominację do sześcioosobowego zarządu Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej (European Board of Pediatric Urology, EBPU), podlegającego Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (European Union of Medical Specialists, UEMS), w którego skład wchodzą przedstawiciele chirurgów dziecięcych i urologów Jednocześnie powierzono mu funkcję sekretarza EBPU.

Europejskie Towarzystwo Urologii Dziecięcej jest organizacją non-profit, której głównym celem jest promowanie tej dziedziny medycyny, a także dbanie o jej rozwój na jak najwyższym poziomie, m.in. poprzez wymianę doświadczeń między lekarzami zajmującymi się leczeniem zaburzeń układu moczowo-płciowego u dzieci.

UEMS jest stowarzyszeniem największych krajowych organizacji reprezentujących lekarzy specjalistów w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Organizacja prowadzi działalność we wszystkich obszarach rozwoju zawodowego lekarzy, czyli kształcenia specjalizacyjnego i europejskich egzaminów specjalizacyjnych, doskonalenia zawodowego
i zapewnienia jakości wykonywania zawodu przez lekarzy specjalistów.

W strukturze UEMS działa Europejska Komisja Akredytacji Doskonalenia Zawodowego (EACCME), która prowadzi akredytację zdarzeń edukacyjnych oraz szkoleń udostępnianych w internecie i zapewnia wymienność punktów edukacyjnych w UE, USA i Kanadzie.

Dr hab. Rafał Chrzan szkolenie w zakresie urologii dziecięcej odbył w Szpitalu Uniwersyteckim w Utrechcie (Holandia), pod kierunkiem prof. Toma de Jong’a, a następnie przez wiele lat pracował jako konsultant urologii dziecięcej w Szpitalu Akademickim w Amsterdamie (AMC). Od 1 września 2016 roku jest kierownikiem Kliniki Urologii Dziecięcej USDK.

Dr hab Rafał Chrzan, fot NAG


  •