Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Aktualności  ⁄  Radioterapia protonowa – odpowiedź na publikacje medialne

Radioterapia protonowa – odpowiedź na publikacje medialne

(nag)

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

W odniesieniu do tekstu „Dlaczego dzieci chorych na raka nie ma w Bronowicach” red. Iwony Hajnosz opublikowanego w Gazecie Wyborczej w dniu 17.03.2018, uprzejmie informuję, że aktualnie w Centrum Cyklotronowym Bronowice jest prowadzona radioterapia protonowa u jednego dziecka spełniającego kryteria kwalifikacji. Leczenie pierwszego pacjenta pediatrycznego zostało zakończone w ubiegłym roku.

Na radioterapię protonową nie ma kolejek. Każdy pacjent kierowany do naszego szpitala celem leczenia tą metodą jest niezwłocznie konsultowany przez specjalistów. Kryteria kwalifikacji pacjentów do protonoterapii są ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 roku. Dokument ten wymienia kilka jednostek chorobowych. I tylko w tych przypadkach możliwe jest wdrożenie leczenia protonami.

Jak dotąd na konsultację do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie skierowanych zostało w sumie 13 pacjentów. Spośród tej grupy sześcioro dzieci nie zostało zakwalifikowanych do leczenia protonami ze względu na jeden z wymienionych czynników: brak wskazań do  radioterapii na obecnym etapie choroby, zły stan ogólny lub niespełnianie kryteriów wymienionych w rozporządzeniu MZ.

Kryteria kwalifikacji do radioterapii protonowej wymienione w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia spełniało siedmioro dzieci. Z tej grupy u jednego pacjenta zrealizowano radioterapią protonową, a drugi jest w trakcie leczenia. U kolejnej dwójki dzieci uzyskano bardziej optymalne dla nich plany leczenia z wykorzystaniem wiązki fotonów. Troje dzieci, które spełniały kryteria rozporządzenia, nie zostało zakwalifikowanych do radioterapii protonowej ze względu na stan ogólny nie pozwalający na prowadzenie leczenia poza placówką medyczną.

Odnosząc się do informacji podanych w tekście red. Hajnosz dotyczących liczby procedur radioterapii wykonanych u dorosłych i u dzieci, chcę przede wszystkim zaznaczyć, że dzieci
z chorobami nowotworowymi stanowią mniej niż 1 proc. wszystkich chorych na nowotwory. Większość dzieci z chorobami nowotworowymi nie ma wskazań do radioterapii. Inne metody leczenia – takie jak chemioterapia, immunoterapia, czy leczenie chirurgiczne uznaje się na świecie za skuteczniejsze i bezpieczniejsze dla pacjentów pediatrycznych. Spośród około 90 tys. chorych naświetlanych rocznie w Polsce tylko ok. 300 pacjentów to dzieci. Te liczby pokazują, że ok. 50 dzieci leczonych rocznie napromienianiem w naszym szpitalu to duża liczba. Więcej dzieci jest naświetlanych jedynie w Centrum Onkologii w Warszawie. Nieprawdą jest więc, co sugeruje red. Hajnosz, że „zespół specjalistów zamiast zajmować się dziećmi skupił się na dorosłych”.

W odpowiedzi na sugestię, że NFZ przepłaca za „leczenie maluchów za granicą” informujemy, że zgodnie z naszym stanem wiedzy, do konsultanta krajowego ds. radioterapii wpłynął od początku ubiegłego roku tylko jeden wniosek o zaopiniowanie prośby dotyczącej sfinansowania radioterapii protonowej za granicą. Dotyczył on pacjenta, który był konsultowany w naszym szpitalu i został wstępnie zakwalifikowany do protonoterapii. Jednak ze względu na ograniczenia technologiczne wiązki skanującej protonów jaką dysponuje Centrum Cyklotronowe Bronowice nie było możliwe przygotowanie bezpiecznego planu leczenia dla tego pacjenta.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie wziął na siebie odpowiedzialność za kwalifikacje, planowanie i prowadzenie radioterapii protonowej dla dzieci z całej Polski i z tego zadania się wywiązuje w sposób profesjonalny oraz z dbałością o dobro dzieci. Każda jednostka w kraju zajmująca się radioterapią otrzymała w 2016 roku informację o możliwości kierowania do naszego szpitala pacjentów na konsultację pod kątem radioterapii protonowej.

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie  •